Děláme dobro

V McCain nikdy nezapomínáme na to, jak nezbytná je pro brambory zdravá půda. Společně s našimi zemědělskými partnery jsme stanovili žebříček kvality, který respektuje proces růstu brambor a chrání životní prostředí. Vždy se tak můžeme zaručit za kvalitu našich produktů na poli, stejně jako na vašem talíři.

Podporujeme udržitelné zemědělství

V roce 2011 oslavil McCain 30 let úzké spolupráce s 1 700 lokálními zemědělci po celé Evropě. Klíčovou úlohu v tomto partnerství hrají agronomové McCain. Ti pravidelně navštěvují zemědělce a poskytují jim poradenství jak vypěstovat kvalitní brambory a to udržitelným způsobem. Více než 60% našich brambor je certifikováno standardem Dobrých zemědělských postupů. Cílem této normy je minimalizovat negativní dopady na životní prostředí způsobené zemědělskou činností, omezit používání jakýchkoliv přísad a zajistit zodpovědný přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců ( http://www.globalgap.org/).

Podporujeme udržitelné zemědělství

Respektujeme životní prostředí v průběhu celého výrobního cyklu

McCain se zavázal k tomu, že bude nepřetržitě snižovat dopady své činnosti na životní prostředí. Mezi lety 2005 a 2012 se nám podařilo snížit spotřebu vody stejně jako spotřebu energie v továrnách McCain po celé Evropě. Do roku 2012 jsme snížili spotřebu vody u každého produktu o 12%. Ušetřili jsme zhruba tolik vody, kolik spotřebuje 5 000 lidí.

Respektujeme životní prostředí v průběhu celého výrobního cyklu

Podporujeme zodpovědné potěšení z jídla

V McCain vyrábíme potraviny, které jsou výživné, skvěle chutnají a jednoduše se připravují.  Vyrábíme je z přírodních surovin, které přispívají k zdravému životnímu stylu a vyváženému stravování. Od roku 2008 jsme snížili množství použité soli v našich výrobcích o 41 % a průměrnou hladinu nasycených tuků o 46 %. Od září 2010 jsme při výrobě našich bramborových výrobků zcela přestali používat palmový olej..

Podporujeme zodpovědné potěšení z jídla

Tohle by se vám mělo líbit

Dobré
chvíle
Nejčtěnější
články