Podporujeme udržitelné zemědělství

Podporujeme udržitelné zemědělství

V roce 2011 oslavil McCain 30 let úzké spolupráce s 1 700 lokálními zemědělci po celé Evropě. Klíčovou úlohu v tomto partnerství hrají agronomové McCain. Ti pravidelně navštěvují zemědělce a poskytují jim poradenství jak vypěstovat kvalitní brambory a to udržitelným způsobem. Více než 60% našich brambor je certifikováno standardem Dobrých zemědělských postupů. Cílem této normy je minimalizovat negativní dopady na životní prostředí způsobené zemědělskou činností, omezit používání jakýchkoliv přísad a zajistit zodpovědný přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců ( http://www.globalgap.org/).

Podporujeme udržitelné zemědělství

Tohle by se vám mělo líbit

Dobré
chvíle
Nejčtěnější
články